Test av separator på Sola

Denne separatoren er svært effektiv og pålitelig. Kan separere faste stoffer fra væsker.
Den kan brukes i mange forskjellige bruksområder, som jordbruk, papirbehandling, næringsmiddelindustri samt gjenvinningsindustrien.
Separatoren kan behandle en produktmengde fra 10 til 65 kubikkmeter per time (avhengig av tykkelsen på produktet behandlet og på silstørrelse), Fjerner opp til 70 % av tørrstoffet stoff fra råstoff.