Produkthefter

Her finner du Reimes produkthefter, med artikkelnummer, måltegninger, beskrivelser og veiledninger.
Enklere både for deg og for oss ved bestilling :-)

SMÅFE (oppdatert mars 2024)

STORFE LØSDRIFT (oppdatert juni 2023)

STORFE BÅSFJØS (oppdatert juni 2024)

GJØDSELTREKK/-PORT (oppdatert juli 2024)

ANIMAT LIGGEMATTER (oppdatert januar 2024)

VANNUTSTYR OG FESTEDETALJER (oppdatert juni 2023)

GRIS (oppdatert juli 2024)

PRODUKTHEFTE REKORDSYSTEM