Sauehus, Nedstrand

Dette sauehuset på Nedstrand er utstyrt med våre forkasser, skøyta sammen 3 lengder, samt 2 kraftfôrautomater lakkert i Reime grønn (ikke standard).

"Reime sin fôrkasse er definitivt den mest solide på markedet. Nå har jeg hatt min i mange år, og jeg vil påstå den er like god fortsatt. Det er også minimal risiko for dyr og mennesker i bruken av fôrkassen", bonde Per Johan Lyse

Dette sauehuset på Nedstrand er utstyrt med Reime & Co sin Fôrkasse, forlenget i 3 lengder, samt kraftfôrautomater lakkert i Reime grønn (ikke standard).