Rekord System slangespredningsutstyr

Spar vekt og tid, invester for fremtiden!
Rekord System slangespredningsutstyr er for deg som vil effektivisere gjødselkjøringen og redusere jordpakkingen.
Be om et tilbud i dag på ett komplett slangespredningsanlegg. Velg mellom ulike typer koblinger, spredere og pumper.

Rekord slangespredningsutstyr

Vi leverer komplett slangepredningsutstyr. Du kan velge mellom høgtrykk sentrifugalpumpe eller dreiestempelpumpe, bladspreder eller slangebom. Pumpen monteres på et stativ, og du kan velge mellom vanlig trepunkt tilkopling, triangel, eller HMV. I tillegg kan vi levere ulike typer koplinger og dimensjoner, etter ditt ønske og dine forutsetninger. 

Det er mange fordeler med slik utstyr. Blandt annet er det meget effektivt, bedre for miljøet og lavt marktrykk. I tillegg er det gunstige tilskuddssatser en kan søke om i forbindelse med kjøp og anvendelse av slik utstyr. Så slangespredningsutstyr er ikke bare gunstig for planteveksten, men det er også en lønnsom investering.  

Ta gjerne kontakt for en hyggelig samtale, eller for flere opplysninger.

Stripespredere

Tilskuddsordning – miljøvennlig spredning av gjødsel

Formål med ordningen:

  • Redusere tap av næringsstoffer til vann.
  • Redusere utslipp av klimagasser.

Vilkår for tilskudd: Nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel. Areal som får tilskudd må høstes eller beites etter spredning samme år. Ett tilskudd pr. år. Utstyret må brukes ved alle gjødslingene på arealet som det mottas tilskudd til.


Mulig å søke på fire tiltak:

  • Spredning om våren eller i vekstsesongen på etablert eng
  • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel både i åpen åker og i voksende kultur
  • Spredning med rask nedmolding, innen 2 timer
  • Spredning med tilførselsslange ved at gjødsla pumpes ut til spredere for å unngå jordpakking av tunge maskiner

Mer om stripespredere finner du her

 

 

DODA AFI-serie høgtrykk sentrifugalpumper

 

Vogelsang R-serie dreiestempelpumper

Mer om R-serien finner du her

 

 

Rekord enkel slangespreder

 

 

Rekord System Slangetrommel

 

Rekord slangespredetrommel

 

 

Slepeslange

- Slangen har et arbeidstrykk på 25 bar, og sprengtrykk på 50 bar.
- Vekt 0,5 kg pr meter.
- Glatt utside gir liten friksjon ved sleping.
- Strekkfasthet 9000 Kg.
- Leveres i 100 meters lengder.

 


Send forespørsel