Distributører gjødsel

ExaCut

Kombinasjon ECL rotorer, kutte- ringer og kutte- skiver (One-piece kuttesystem er utgått)

Hvordan bytte fra one-piece system (Utgått type) til dobbel-knivsystem (ny type)

ExaCut ECL Converting the eccentric adjuster

ExaCut ECQ rotor

EC

ExaCut EC24 deleliste

ExaCut EC30 deleliste

Bruksanvisning ECV

ECL

ExaCut ECL 20-60 deleliste

ExaCut ECL 24-40 deleliste

ExaCut ECL 40 DN40 deleliste

ExaCut ECL 20-50 deleliste

ExaCut ECL 24-40 deleliste

ExaCut ECL 24-50 deleliste

ExaCut ECL 30-40 deleliste

ExaCut ECL 30-4050 deleliste

ExaCut ECL 40-40 deleliste

ExaCut ECL 40-4050 deleliste

ExaCut ECL 48-40 deleliste

ECQ

ExaCut ECQ 30-40 deleliste

ExaCut ECQ 24-40 deleliste

ExaCut ECQ 30-4050 deleliste

ExaCut ECQ 36-40 deleliste

ExaCut ECQ 42-40 deleliste

ExaCut ECQ 48-40 deleliste

ECV

ExaCut ECV 48 DN40 deleliste

ExaCut ECV 30-40 deleliste

ExaCut ECV 48-40 deleliste

ExaCut ECV 60-50 deleliste

ETX

ExaCut ETX 30-40 deleliste

 

DosiCut

Duble-row

DosiCut ø670 duble-row deleliste

Singel-row

DosiCut ø360 LV10 DN50 - LV13 DN50 singel-row deleliste

DosiCut ø410 (ø393) LV14 DN50 - LV16 DN50 / LV 24 DN40 singel-row deleliste

DosiCut ø460 (ø450) LV13/17/18 DN50 / LV 18 DN40 singel-row deleliste

DosiCut ø510 (ø490) LV19 DN50 - LV21 DN50 - / LV30 DN40 singel-row deleliste

DosiCut ø570 LV22 DN50 - LV34 DN40 singel-row deleliste

DosiCut ø670 (ø610) LV25 DN50 - LV29 DN50 singel-row deleliste

DosiCut ø670 (ø610) LV40 DN40 singel-row deleliste

DosiCut ø800 (ø771) LV30 DN50 - LV31 DN50 - LV32 DN50 - LV32 DN60 - LV 36 DN50 singel-row deleliste

DosiCut ø800 LV 38 DN50 - LV 40 DN50 - LV 44 DN50 - LV 45 DN50 – LV50 DN50 singel-row deleliste

DosiCut ø 800 (ø 771) LV 48 DN40 - LV 50 DN40 singel-row deleliste

 

DosiMat

Duble-row

DOSIMAT ø 570 .N2 LV 30 / 32 / 34 DN 50 deleliste

DOSIMAT ø 570 .N2 LV 30 / 32 / 34 DN 50 zweireihig/double-row deleliste

DOSIMAT ø 670 (ø 651) LV 36/38/40/42 DN 50 zweireihig / double-row deleliste

DOSIMAT ø 670 (ø 651) LV 36/38/40/42 DN 50 zweireihig Kreuzrotor / double-row - cross rotor deleliste

DOSIMAT ø 670 LV 60 DN 40 zweireihig / double-row deleliste

DOSIMAT ø 670 LV 60 DN 40 zweireihig Kreuzrotor / double-row - cross rotor deleliste

DOSIMAT ø 800 (ø 771) LV 44/46/48/52/60 DN 50 zweireihig / double-row deleliste

DOSIMAT ø 800 (ø 771) LV 44/46/48/52/60 DN 50 zweireihig Kreuzrotor / double-row - cross rotor deleliste

Singel-row

DOSIMAT ø 320 LV05DN60 / LV06DN60 / LV07DN50 / LV07DN60 / LV08DN50 / LV09DN50 / LV09DN60 deleliste

DOSIMAT ø 360 (ø350) LV10DN50 / LV10DN40 / LV11DN50 / LV12DN50 / LV12DN40 / LV13DN50 / LV13DN40 deleliste

DOSIMAT ø 410 (ø393) LV14DN40 / LV14DN50 / LV15DN50 / LV16DN50 / LV24DN40 deleliste

DOSIMATø 460 (ø450) LV13DN60 / LV17DN50 / LV18DN50 / LV18DN40 deleliste

DOSIMAT ø 510 (ø 490) LV19DN50 – LV20DN40 – LV20DN50 – LV21DN50 deleliste

DOSIMAT ø 510 LV 30 DN 40 deleliste

DOSIMAT ø 570 LV22DN50 – LV23DN50 – LV24DN40 – LV24DN50 – LV24DN60 – LV32DN50 deleliste

DOSIMAT ø 570 LV32 DN40 – LV34 DN40 deleliste

DOSIMAT ø 670 (ø651) LV25DN50 – LV26DN50 – LV27DN50 – LV28DN40 – LV28DN50 - LV29DN50 – LV36DN50 deleliste

DOSIMAT ø 670 (ø 651) LV 40 DN 40 deleliste

DOSIMAT ø 800 (ø 771) LV30DN50 – LV31DN50 – LV32DN50 – LV32DN60 - LV36DN50 deleliste

DOSIMAT Ø 800 (Ø 700) LV30 DN50 – LV31 DN50 – LV32 DN50/DN60 - LV36 DN50 - Kreuzrotor / cross rotor deleliste

DOSIMAT ø 800 LV38 / LV40 / LV44 / LV45 / LV50 DN50 star rotor deleliste