Det er sunt bondevett

Drikkekaruttak

Langbås og Gullros
 Drikkekaruttak for lågt vannrør
    Drikkekaruttak for høgt vannrør
 

Art. nr 4111
(Langås)

 

Art. nr. 4110
(Langbås og Gullros)


Stykkliste Langbås og Gullros


Gullros 90 -
Gullros 90 (gml) -
Langbås -
Langbås (gml) -
 

 

Tina
 Drikkekaruttak for lågt vannrør
Drikkekaruttak for høgt vannrør
Art. nr. 4111 Art. nr. 4114
 
Stykkliste Tina drikkekaruttak
 
 
Stykklister Mona Luna (gml)