Det er sunt bondevett

Foring - vann

                        
Veggfeste galv.
Art.nr. 14213, 14214
og 14215 
Drikkenippel
Rustfritt stål
Art.nr. 16089, 16090 
Drikkenippel
Rustfritt stål
Art.nr. 16091, 16092 


                  

Komp. drikkenippel-
slange. Art.nr. 16095
og 16096 
Art.nr. 16094
Drikkenippel
Mod. 326 

                    

Drikkenippel
Rustfritt stål,
Art.nr. 15810 og 15811

Drikkenippel
Rustfritt stål
Art.nr. 15812 og 15813 
Art.nr. 15815
Purker nesenippel
spray 
Art.nr. 15816
Nesenippel spray 
                    
Art.nr. 15820
Tronventil 
Art.nr. 15830
Veggfeste
Rustfritt stål 
Art.nr. 15831
Veggfeste
Rustfritt stål 
Art.nr. 15832
Veggfeste
Rustfritt stål 
                            
Art.nr. 15835
Anboringsklammer
Rustfritt stål 
Art.nr. 15840
Albu
Rustfritt stål 
Art.nr. 15841
Albu
Rustfritt stål 
Art.nr. 15845
Rørfeste
Rustfritt stål 
                                
Art.nr. 15846
Rørstøtte
Rustfritt stål 
Art.nr. 15847
Veggfeste
Rustfritt stål 
Forautomat
Rustfritt stål, Art.nr.
6263 og 6264 
Art.nr. 15824
For-/drikkeskål
Rustfritt stål 
                              
Art.nr. 15825
Drikkekar
Rustfritt stål 
Art.nr. 16099
Drikkekar Mod. 90
Emaljert 
Art.nr. 15826
Drikkekar
Rustfritt stål 
Art.nr. 15827
Drikkekar
Rustfritt stål 
                     
Art.nr. 15828
Drikkekar
Rustfritt stål 
Art.nr. 15814
Drikkenippel
til art.nr. 15828 
Art.nr. 16021
Autotanker 
                         
Art.nr. 16022
Rustfri slange
20 cm. 
Art.nr. 16023
Rustfri slange
30 cm. 
Art.nr. 16024
Rustfri slange
45 cm. 
Art.nr. 16025
Rustfri slange
60 cm. 
                       
Art.nr. 16026
Rustfri slange
120 cm. 
Art.nr. 16027
Rustfri slange
30 cm. 
Art.nr. 16028
Rustfri slange
45 cm. 
Art.nr. 16029
Rustfri slange
60 cm.