Det er sunt bondevett

Varmeaggregat

Art.nr. 16060 Varmeaggregat modell 303, med termostat og sirkulasjonspumpe.


Alle komponenter er montert på rustfri stålplate. 3/4" tilokblinger. 3kW varme-element. Varmeagreggat er spesielt konstruert til bruk i kalde fjøs for kyr, kalv, gris og sau. Pumpen er konstruert for å drive ett kretsløp på opp til 200 meter med rør (1/2" eller 3/4") inkludert tilbakeførselsrøret. Varme-elementet er kontrollert av termostat og utstyrt med beskyttelse mot overoppvarming.

Varmeelementet er utvendig helt emaljert. Den robuste sirkulasjonspumpen er beskyttet mot kondens. Leveres med utluftningsventil, overtrykksventil, tilbakeslagsventil. Jordfeilbryter 30mA (230V/25A/0,03A) er nødvendig, følger ikke med aggregatet.