Gjødselnedslipp

Gjødselgass lås:

Reimes gjødselgass-lås for naturgjødsel brukes i husdyrrom for å hindre gjødselgass og lukt i å komme opp fra gjødselkjelleren.
Selve prinsippet er som for en vanlig vannlås. Gjødsel som blir liggende igjen nederst i låsen, stenger for gjennomløp av gjødselgass.
Låsen produseres i rustfritt stål med en slett og glatt innvendig overflate, slik at gjødsla renner lett igjennom.
Låsen leveres i 2 bredder:

                             70 cm. for rennebredde 70-100 cm
                            100 cm. for rennebredde 100-140 cm

Låsen anbefales brukt til storfegjødse, samt smågris- og slaktegrisgjødsel uten strøinnblanding.