Tulla storbinge innredninger og utstyr

ingressimg
Det nyutvikla Tulla sortimentet av innredning og utstyr, er spesielt utvikla med tanke på rasjonell drift og god arealutnyttelse. Videre høg dyrevelferd, god kontroll og oppfølging av individet i besetningen. Ro i fjøset og høg yting.

Last ned samlebrosjyre her