Det er sunt bondevett

Plastrister for gris

Plastrister:

  • god gjødselgjennomgang
  • liten varmeledningsevne
  • profilert overflate sikrer grisen mot å skli
  • bestandig plastmateriale som ikke svekkes over tidPlastrist

4 typer:

  • Sving 40 x 60, plastrist for fødebinge
  • Rubin 40 x 60, plastrist for smågris
  • Trapper 80 x 40, plastrist for slaktegris
  • Ultraflex 60 x 40, plastrist for gris