Reime Eco Spreder

Enkel, eksakt og lønnsom !

  • Redusert N tap og bedre utbytte av gjødsla.  Under greie forhold, på nivå med stripespredere
  • Store dråper og lav fart gir minimal tilsøling og skade på bladverk
  • Eksakt spredning med pendelprinsipp.
  • 15 meter  standard spredebredde med  bare 0,5 m overlapp 
  • Kan og leveres i 18 m. Begge med trinnvis stillbar spredebredde
  • Kan og leveres som dobbel spreder med 21meter spredebredde 
  • Enkel, rimelig og driftssikker konstruksjon , stabil fordeling også i vind.
  • Suveren på grasmark i vekst, opptil 10 cm høyde