Reime Stripenedfeller

Suveren nitrogen utnyttelse !

 

  • Fleksibel, velegnet i grasmark så vel som i åpen åker, kan spare et harvedrag om våren og sikre umiddelbar nedmolling/ god infiltrasjon i jorda
  • Lik fordeling av gjødsla i hele arbeidsbredden. Radavstand 20 cm
  • Redusert N tap i form av ammoniakk fordamping og lite søl på planter og bladverk.  Svært god utnyttelse av husdyrgjødsla under alle forhold
  • Fjærbelasta sko, følger bakken godt og med jevnt trykk.
  • Gjennomtenkt og kompakt konstruksjon. Stjeler ikke fyllehøyde. Driftsikker, stabil og eksakt fordeler av horisontal type med drift og kutting.  Takler alle forhold og pumper svært godt
  • Enkel bruk og betjening med automatisk sekvenstventil