Nortura Malvik Slakterifjøs

Vi har levert slakterifjøsinnredning for storfe og småfe
inkl. pneumatisk betjening av porter.nortura

Komplett hydraulisk gjødseltrekk.

2 gjødselseperatorer.

gjødselseperator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nortura

nort