Det er sunt bondevett

Kontaktpersoner

Daglig leder:


Bjørn Rygg
Tlf: 952 30 883


bjorn@brind.no

Arne Haver

Teknisk sjef/
prosjekt:

Odd Jan Dybing
Tlf: 930 19 366


odd.jan.dybing@reime.no

Konstruksjon

Jan Mellemstrand

Tlf. 99561810

jm@reime.no

Gunn Risa Siqveland

Prosjektleder/salg:

Arne Haver
Tlf: 930 19 373


arne.haver@reime.no

Regnskap & administrasjon:

Jolanta Karciauskiene

Tlf. 948 09 111

jolkar@reime.no

Konstruksjon & teknisk

Jarek Knap

tlf. 94169143

jk@reime.no

Magne Flåten

Planlegger/innkjøp:


Gunn Risa Siqveland
Tlf: 953 09 987
gunsiq@reime.no

Per Emil Risa

Ekspedisjon/
produksjon:

Ivar Undheim
Tlf: 953 60 064
ivaund@reime.no

Gjødsel og Industri:


Jan Ketil Borge

Tlf: 469 39 995
jkb@reime.no