Det er sunt bondevett

RF innredning fødebinger og slaktegris 2017

Tett, stabil og fleksibel innredning som gir enkelt renhold. Nytt smågrishjørne og ny Forum Flex versjon for løsgående purker med mulighet for fiksering.

Ta kontakt for mer informasjon