Det er sunt bondevett

Gjeldpurker

Det stilles store krav til en funksjonell innredning for gjeldpurker. Reime Agri AS samarbeider tett med Forum Gris Rogaland og aktive brukere i hele lande for å finne de beste løsninger.

 

Reime forum gris Insemineringsbås:

Reime's Insemneringsbås er utviklet i samarbeid med Forum Gris Rogaland.

Insemineringsbåsen er laget for å få et godt arbeidsmiljø for røkter/vetrinær, og for å få et roligt og skjermet miljø for purkene under og etter inseminering.

Reime Forum gris insemineringsbås

 

Kort eteskille:

I følge forskriftene for svinehold skal ikke purker være fiksert, men gå løse i fellesbinge. (Dette medfører raskt problemer som forstjeling og mobbing av lavt rangerte purker.) Ved montering av korte eteskiller gis purka beskyttelse mot nabopurka, den unngår mobbing og skjermes for innsyn ved inntak av for. Skillene leveres i to varianter, eteskille mot vegg og mot gang. Eteskille passer godt både for våtforing og tørrfoing (sakteutforing).

Kort eteskille