Det er sunt bondevett

Fødebinger

 

Reime Forum gris fødebinge

Fremtidens fødebinge er utviklet i nært samarbeid med brukerorganisasjonen Forum Gris. Det er satt fokus på trivsel og trygghet for både røkter og dyr. Samtidig har en oppnåd fleksible og lettstelte bingeløsninger som gir lønnsom drift.

Bingen kan leveres i følgende varianter:

  • Fødebinge for løsgående purker type F
  • Føde og smågrisbinge type FS
  • Fødsel til slaktegrisbinge for 8 gris type FT8S

Reime Forum Gris fødebinge er typegodkjent, typegodkjenningsbevis FB 001. 

Reime forum gris fødebinge

 

Reime Forum Gris fødebinge med fikseringsmulighet

Bingen er bygget opp av det nå velkjente "Nøff" bingesystem med de fortrinn det innebærer, og er en videreutvikling av Reime Forum gris fødebinge for løsgående purker. Fordelene med denne bingen kontra binger med helt løsgående purker, er at det finnes en mulighet for fiksering av spesielt urolige purker de første dagene etter grisning. Dette gjør at en kan hindre i hel ligging av smågris i de første kritiske dagene. Normalt er fødegrindene utslått med gode og fungere som en del av bingekonstruksjonen. Dette gir gode bevegelse muligheter for purka. Ingenting skal bæres til bingen når det er behov for fiksering.

Bingen kan tilpasses de fleste planløsninger, og leveres i størrelser og varianter etter kundens ønsker.