Det er sunt bondevett

Fangfront

Behandling, inseminering, samt arbeid i binge eller på forbrett kan være arbeid forbundet med stor fare for liv og helse. Høyere krav til sikkerheten for dyr og røkter, gjør derfor at bruk av fangfront stadig blir mer aktuelt ved innredning av driftsbygninger for storfe.

Ting som teller :

* solid

* lydløs

* nødutløsning

* fleksibel