Det er sunt bondevett

Tina Kortbås

Tina kortbås er Reimes rimeligste alternativ for innredning til båsfjøs for melkekyr og ungdyr. Båsene er helsveist med faste frontbøyler. 
Tina kortbås er tilpaset de nye forskriftene for husdyrhold og gir dyrene mulighet for fri bevegelse og naturlig atferd.

Båsbredder på 0,80, 1 og 1,20 meter.

Enkel montering, lett å holde ren og tørr. Meget solide materialdimensjoner.

Som tilleggsutstyr kan du få et høgt montert vannrør over båsene i front. Du vil da oppnå lav foringsterskel og mindre rustdannelse.Tina kortbås