Det er sunt bondevett

Liggebås kalv og ungdyr

Kalver og ungdyr i løsdrift har lett for å gjøre fra seg overalt i bingen. Utformingen bidrar til å oppdra ungdyrene til en "renere atferd". Ungdyrene trekker seg selv inn i den komfortable og reine liggebåsen når de skal hvile. Liggebåsen er fritthengende og gir muligheter for bruk av forskjellige liggematter eller madrasser.