Det er sunt bondevett

Inngangsport for forstasjoner i løsdriftsfjøs

Inngangsporten er en praktisk innretning fra Reime, som leveres til de fleste typer for-stasjoner i løsdriftsfjøs. Når forstasjonen blir aktivert lukkes porten automatisk bak kua. Kua får spise opp sin rasjon uten å bli forstyrret av andre. Når forrasjonen er oppspist, åpner bakporten slik at kua kan gå ut. Åpne- lukkefunksjonen skjer ved hjelp av en trykkluftsylinder (forutsetter luftkompressor som gir min. 4 kg trykk).
Inngangsporten kan leveres til de fleste fabrikater av foringsanlegg.

21.11.02