Det er sunt bondevett

Gullros

Gullros 90 er en fleksibel båsinnredning med mange muligheter. Du kan velge mellom flere typer båsskiller og halsåpningen kan justeres etter dyrestørrelsen. Gullros kan brukes både som langbås og kortbås, og leveres med og uten stengeutstyr. 

Solid konstruksjon og enkel å montere. Kan enkelt tilpasses nye og gammle bygg.

Gullros 90 er en åpen bås som sikrer kua en naturlig legge- og reisebevegelse, når båsen ikke er stengt. På samme tid er den tett nok til at forspillet blir minimalt. Båsen er produsert med tanke på individuell tilpassning for å gi økt trivsel for dyra og gode arbeidsforhold for bonden.