Det er sunt bondevett

Klippemaskiner

                           
Art.nr. 660002
Constanta saueklippe-
maskin 400 W 
Art.nr. 660004
Klippehode for ku 
Art.nr. 660003
Constnta kuklippe-
maskin 400 W 
Art.nr. 660005
Klippehode for sau 
                            
Art.nr. 660001
Batteridrevet klipper
for ku/hest 
Art.nr. 660010
Wellington henge-
klippemaskin for sau 
Art.nr. 660011
Sauesaks