Det er sunt bondevett

Bindsel - Grimer

                                                
Art.nr. 14108
Okseband med karabin-
krok komplett 
Art.nr. 420728
Okseband, øvre del 
Art.nr. 420729
Okseband, nedre del 
med karabinkrok 
Art.nr. 14106
Kuband med karabin-
krok komplett 
                        
Art.nr. 420724
Kuband øvre del 
 
Art.nr. 420725
Kuband nedre del
med karabinkrok 
 
Art.nr. 14103
Kuband med låse-
hake komplett 
 
Art.nr. 114104
Kuband nedre del
med låsehake 
 
                            
Art.nr. 420715
Halsreim for kalv 
 
Art.nr. 14110
Ungdyrband med karabin-
krok komplett 
 
Art.nr. 420723
Ungdyrband øvre del 
 
Art.nr. 420722
Undyrband nedre del
 
                       
Art.nr. 14109
Ungdyrband med låse-
hake komplett
 
Art.nr. 420721
Ungdyrband nedre del 
 
Art.nr. 14104
Kalveband med karabin-
krok komplett 
 
Art.nr. 420726
Kalveband øvre del
 
                                     
Art.nr. 420727
Kalveband nedre del 
Art.nr. 420705
Kuband nedre del
med spenne og karbinkrok 
Art.nr. 420704
Kuband nedre del
med spenne og låsehake 
Art.nr. 420714
Grime for ku 
                            
Art.nr. 420713
Grime for kalv 
Art.nr. 420708
Kjetting krybbeende
okse med karabinkrok 
Art.nr. 420716
Kjetting krybbeende
med låsehake 
Art.nr. 420707
Oksekjetting nedre del
 
                                         
Art.nr. 420706
Kjettingband nedre del
for ku 
Art.nr. 14184
Bandfeste gjennom
krybbekant 
Art.nr. 420011
Låsehake for kuband
og ungdyrband 
Art.nr. 420720
Karabinkrok for
okseband 
                                
Art.nr. 420709
Karabinkrok 
Art.nr. 420711
Samlering for
halsband 
Art.nr. 420014
Ring for kalv, ku,
okse og ungdyr 
 Art.nr. 420013
Låsebøyle for
halsband komplett 
           
Art.nr. 420710
Klemmplate for
krybbeende