Det er sunt bondevett

Svin- og Storfekrybber

Forkrybbene fra Polysan er blitt til etter grundig utviklingsarbeid, der bønder og rådgivere har vært med oss i hele arbeidet, fra idefasen til utprøving i fjøset. Nye erfaringer har blitt innarbeidet i modellene etterhvert.

Materialet er polymerbetong, et korrosjonsfritt materiale uten sement og fibrer. Polymerbetong tåler både syrer og baser. Det er et massivt materiale uten overflatebehandling. Den mekaniske slitasjen er minimal og sikrer dermed en lang levetid på krybben.

Polysan Europa linie - krybbene er velegnet til alle fortyper og foringsmetoder. Den har ingen skarpe hjørner og ingen porer som samler skitt og forrester. Krybbene tåler alle kjemiske rengjøringsmidler. 

Se vårt utvalg!

   
      Svinekrybber       Storfekrybber