Det er sunt bondevett

Kutrener

Kutreneren er utviklet med tanke på å lette renholdet i båsfjøset. Dersom kuene gjør fra seg inne i båsen, kommer de i berøring med kutreneren, mottar et signal i form av et svakt elektrisk støt og rygger ut mot gjødselrenna. Ved riktig bruk fungerer kutreneren som betinget læring og vil i lange perioder være overflødig.

Kutreneren er typegodkjent, Typegodkjenningsbevis KT 006.

33.01.01