Det er sunt bondevett

BR Industrier ny eier av Reime

ingressimg

Pressemelding fra BR Industrier, trykk på last ned brosjyre

Les merLes mer

Unik kompakt separator for husdyrgjødsel mm.

Reime inngår samarbeid med den tyske ingeniøren Josef Moosbauer i firma Moosbauer Separator, som er spesialist på separeringsteknikk

Les merLes mer

Reime på plass hos A-K Westreng

ingressimg

A-K Westreng ny A-K forhandler og tilbyr nå Reime gjødselvogner, deler og utstyr

Les merLes mer

Reime kvalitet, miljø og bærekraft

ingressimg

Reime har et sterkt praktisk fokus på kvalitet, miljø og bærekraft. Transport er en viktig del av dette. En stor andel av uttransport kg per km, til kunde skjer med containere og elektrisk drevet tog

Les merLes mer

Reime P 10900 vogn m/ enkel aksling og 12 meter stripespreder

ingressimg

Reime utvider stadig gjødselvogn programmet med nye varianter og moduler spesielt tilpasset norske driftsforhold. Nå kan P 9000 og P 10900 liter leveres med Reime stripespreder 12m. Reime standard pumpe har mindre effektbehov/bruker mindre diesel enn høytrykkspumpe. Standard Reime pumpa har og god kapasitet og gir jevnt tykk til å kjøre med stripespreder. Enkel aksling i HD utførelse leveres nå som alternativ på P 10900 og P 13500. Noen foretrekker enkel aksling med store hjul

Les merLes mer

Ny selvsugende Reime gjødselvogn med stripespreder

ingressimg

Stadig nye varianter gjødselvogner spesielt tilpasset forholdene i norsk Landbruk

Les merLes mer

Travelt i monteringen av gjødselvogner

Reime har fornyet og utvidet gjødselvogn programmet kraftig senere år. Her ferdigstilles ei P 10900 m/ enkel aksling og stripespreder og ei P 15500 m/tandem boggi, dreiestempelpumpe, lastearm og 18m swing up stripespreder. Nederst ei P 9000 m/enkel aksling 850 x 30,5 hjul, høytrykk m/selvsug og kanon.

Les merLes mer

Reime småfekatalog 2018 er klar !

ingressimg

Reime småfekatalog gir deg full oversikt over alle aktuelle innredningstyper, golv, vann, utstyr og gjødseltrekk fra Reime

Les merLes mer

Det enkle er ofte det beste

ingressimg

Brei gjødselskrape opptil 230 cm for gjødseltrekk m/wire

Les merLes mer

Aktuelt om Reime Tulla småfegolv og dialog med Norges Bondelag

ingressimg

Har du Reime Tulla småfegolv og er usikker på dette ? Har du ikke benyttet deg av anledningen til å bestille passive sikringselement vederlagsfritt tilsendt? Ta kontakt med din forhandler eller Reime direkte på tlf. 51791900

Les merLes mer

Reime sauegolv, passiv sikring

Reime har nå klar en rekke nye passive sikringselement for sauegolv

Les merLes mer

Sjekk opplagring av bæring/dragere på sauegolvet

Reime oppfordrer alle med plastgolv om å sjekke opplagring av bæringer/dragere

Les merLes mer

Norges mest avanserte vakumvogn levert til Jan Kåre Halleråker

Den nyutvikla Reime Multivogn, løser et bredt spekter med oppgaver innen gjødsel, slam og kommunalteknikk.

Les merLes mer

Reime er nå sertifisert for fabrikasjon i henhold til NS-EN-1090-2 standarden

NS-EN-1090-2 er en relativt ny standard for fabrikasjon av bygnings og last bærende stål konstruksjoner. Som en av de første i landet er Reime Agri nå sertifisert ihenhold til denne.

Les merLes mer

Nye Reime Eco spreder får gode skussmål

Bedre utnyttelse av nitrogen i gjødsla og liten investering

Les merLes mer

Reime leverer ny innredning til Nortura Målselv

Reime har inngått avtale med Nortura Målselv om å levere ny innredning for oppstalling/innslusing til slakteriet

Les merLes mer

Dosering og fylling

Skånsom-hygienisk design-kalde og varme produkt

Les merLes mer

Gratulerer Fatland Ølen med nytt anlegg

Reime har levert innredninger og teknisk utstyr til den nye innslusingen av dyr til slakteriet

Les merLes mer

Reime i partnerskap med Eisele innen utstyr og komponenter for gjødselhåndtering

ingressimg

Reime inngår samarbeid med Eisele, den ledende produsenten av pumper og omrørere for gjødsel, biogass og væskebehandling.

Les merLes mer

Nytt bygg for kjøttfe på Toten

ingressimg

Skreddersydd passer best !

Les merLes mer

Reime gjødselport

ingressimg

Reime Agri leverer gjødselporter i breddene 260 cm og 300 cm, med høyde opp til 300 cm.

Les merLes mer

Tre Reime nyheter med sølvaks anerkjennelse fra Agroteknikk

ingressimg

Viktig anerkjennelse av innovasjonsarbeidet i Reime

Les merLes mer

Bite-Rite for griser

ingressimg

Bite-Rite aktiverer smågris og slaktegrisen, slik at uhensiktsmessig adferd som halebiting forebygges og begrenses.

Les merLes mer