Det er sunt bondevett

Reime Agri AS skifter navn til Reime Produkter AS

Et naturlig og riktig navnebytte

Ifjor ble Reime Nofatek som primært laget utstyr for næringsmiddelindustri, integrert i Reime Agri. RL teknikk som driver salg og service skiftet navn til Reime Landteknikk.  Reime Agri - Agri er ikke et norsk navn og er kun relatert til landbruk.  Økt fokus på produksjonen, teknologi og et produktprogram som spenner godt utenfor bare husdyrhold tilsier et annet navn enn Reime Agri.  I sum er navnebyttet som skjer i disse dager både logisk og naturlig.