Det er sunt bondevett

Travelt i monteringen av gjødselvogner

Reime har fornyet og utvidet gjødselvogn programmet kraftig senere år. Her ferdigstilles ei P 10900 m/ enkel aksling og stripespreder og ei P 15500 m/tandem boggi, dreiestempelpumpe, lastearm og 18m swing up stripespreder. Nederst ei P 9000 m/enkel aksling 850 x 30,5 hjul, høytrykk m/selvsug og kanon.