Det er sunt bondevett

Reime og GJensidige inngår forlik i gulvsaken, pressemelding

Sluttstrek i sauegulv saken

Reime Agri har med solid grunnlag anket dommen i tingretten, inn for lagmannsretten hvor det og vil være fagkyndige dommere. Ikke bare en jurist som dommer.  Det ville ta ett til halvannet år før saken ville komme opp i lagmannsretten. Det har for Reime Agri medgått ekstremt med tid og ressurser på dette over de siste 2,5 årene. Når da forholdene i saken er godt klarlagt og interessen hos Gjensidige og Norges Bondelag var tilstede for å drøfte et forlik. Så var det naturlig for Reime Agri å gjøre dette. Reime og Gjensidige har nå inngått forlik. Sikkerheten vedrørende Reime sauegulv er ivaretatt på en god måte. Bondelaget skal blant annet administrere bistand med passive sikringselement og eventuelt annet materiell for gjenstående som ikke har benyttet seg av Reime sitt tilbud om tidligere. Reime sitt tilbud gikk ut i 2017.

Med dette settes det sluttstrek som og gir Reime Agri organisasjonen helt og fullt fokus på norsk produksjon og videreutvikling av norske produkter/løsninger.

16.02.2018   Erik Joa, Daglig leder