Det er sunt bondevett

Reime Agri har fått dom mot seg fra Jæren Tingrett i golvsaken med Gjensidige

Vi har ikke fått anledning til å sette oss grundig inn i dommen enda. Men det er klart at det ligger an til å anke.  Det er feil i grunnlag og premisser for dommen.

Viktige prinsipielle sider ved normer og bygningstekniske forhold samt ansvar synes ikke å være hensyntatt.

Ankefristen er 1 mnd.

Nå er arbeidet i gang med å sette oss grundig inn i dommen og grunnlaget for anke

Erik Joa

Daglig leder