Det er sunt bondevett

Reime leverer ny innredning til Nortura Målselv

Reime har inngått avtale med Nortura Målselv om å levere ny innredning for oppstalling/innslusing til slakteriet

Reime har i flere tiår laget innredninger til de fleste norske slakterier. Utviklingen av disse skjer i tett samarbeid med brukerne. Dyrevelferd har ekstra stort fokus. Dette har resultert i innredninger som er solide og funksjonelle. Videre, utforming som gir mest mulig skånsom håndtering av dyra. Meget viktig og med tanke på kvaliteten på slaktet/råvaren. Vi takker for tilliten.