Det er sunt bondevett

Aktuelt om Reime Tulla småfegolv og dialog med Norges Bondelag

Har du Reime Tulla småfegolv og er usikker på dette ? Har du ikke benyttet deg av anledningen til å bestille passive sikringselement vederlagsfritt tilsendt? Ta kontakt med din forhandler eller Reime direkte på tlf. 51791900

Belastningstesting av golvkonstruksjon  

 

Reime utvikler og produserer innredninger og utstyr for landbruk og matindustri. Salg, service og evetntuell rådgiving mot bonden, står forhandlerne for.

I dialogen med Norges Bondelag har begge parter  lagt stor vekt på betydningen av å få ut informasjon. Administrasjonen i Norges Bondelag skal blant annet ha sendt ut SMS til medlemmer med sauehold om at man må ta kontakt dersom man er usikker. Norges Bondelag har ellers vært gode til å bidra med å holde oppmerksomhet rundt dette.

 Reime ble tidligere i høst invitert til møte hos Norges Bondelag i Oslo. Det var etter Reime sin oppfatning et godt og konstruktiv møte med gjennomgang, presentasjon av fakta, vurderinger og aktiviteter.

 Men det var ingen representanter fra Norges Bondelag tilstede under møtet med byggfaglig/teknisk kompetanse. 

 Fra Norges Bondelag  var det en fra ledelse og to jurister/advokater. Spørsmålet om mulighetene for å fremsette økonomiske krav synes å være svært viktige for Bondelaget

Reime har løpende informert og hatt dialog etter beste evne gjennom forhandlere, gjennom media, på Reime hjemmeside, gjennom Norsk Landbruksrådgivning, Norges Bondelag og direkte kontakt med svært mange bønder. Videre med andre relevante organsiasjoner og myndigheter. 

 Det kunne vi sikkert ha gjort bedre.  Ifølge artikkel i Bondebladet denne uka, sier en høytstående tillitsvalgt i Bondelaget at denne fremedeles er usikker, mangler informasjon og at enn ikke har hatt kontakt med Reime siden tidlig i år.

Igjen oppfordrer vi alle som enda er usikre på sikkerheten, om å ta kontakt med selger/forhandler eller oss.  Når det gjelder bygningstekniske vurderinger av bygg og golvkonstruksjon så bør man søke hjelp av fagfolk innen byggteknikk, hvis man ikke har det selv.

Reime sin absolutte første prioritet og fokus har vært og er sikkerheten for folk og dyr, i denne saken. Derfor tilbys passive sikringselement verderlagsfritt tilsendt. 

Om noe uforutsett skulle skje, øker de passive sikringene sikkerheten og reduserer risikoen for liv og helse. Reime anbefaler å montere passive sikringselement, dette selv om det generellt ikke er nødvendig.

 Det er følgelig ikke et generelt krav eller pålegg fra Reime om å ta i bruk passive sikringselement.

 Selv om konkurrerende leverandører og bønder selv framskaffer/framstiller lignende tekniske løsninger for gulv som Reime Tulla systemgolv består av, er det såvidt Reime kjenner til, kun Reime som tilbyr ulike passive sikringselementer for småfegolv per idag.

Om noen skulle ønske å ta kontakt med daglig leder Erik Joa direkte, så er tlf. nummeret 40 40 44 11 eller e post ,  erik.joa@reime.no