Det er sunt bondevett

Sjekk opplagring av bæring/dragere på sauegolvet

Reime oppfordrer alle med plastgolv om å sjekke opplagring av bæringer/dragere

Reime oppfordrer alle med plastgolv til småfe, uavhengig av fabrikat/leverandør om å sjekke opplagring av bæringer/dragere.  For Reime bæringer/dragere skal det være et opplegg på 7-10 cm. Videre skal det være slett og bæringen skal ligge stabilt. Det er og viktig at bæring/drager ikke har mulighet for å bevege seg i lengderetning utover det som trengs for lengdeutvidelse ved temperaturendringer.  Se ellers artikkel på www. gardsdrift.no