Det er sunt bondevett

Informasjon om svikt i sauegulv

Vedlagt informasjon om svikt i sauegolv og sikring av sauerist.  Ved spørsmål kontakt din forhandler eller oss

 

Sauegolv;

 

 

Sikring av plastrist