Det er sunt bondevett

Norges mest avanserte vakumvogn levert til Jan Kåre Halleråker

Den nyutvikla Reime Multivogn, løser et bredt spekter med oppgaver innen gjødsel, slam og kommunalteknikk.

Norge er et mangfoldig land og muligheten for å ha tilgang til masse kostbart spesialutstyr for å løse til dels kompliserte oppgaver mange steder, begrenset. Reime Mulitvogn løser dette på en svært god måte og er den eneste i sitt slag. Utstyr og komponenter er velprøvde men kombinasjonen av disse har aldri vært laget før.  I samarbeid med bonde og entrepenør Jan Kåre Halleråker har Reime kommet fram til ei vogn som er svært fleksibel og løser et bredt spekter av oppgaver samtidig som man nyter godt av fremkommeligheten og fleksibiliteten med traktor. AK maskiner , Haugaland har og vært en viktig bidragsyter, det er mange detaljer som skal passe i sammen og sikre best mulig utnyttelse av vogna såvel som traktoren. Vi takker for tilliten og gratulerer Jan Kåre Halleråker med vogna som er i fullt arbeid.