Det er sunt bondevett

Reime er nå sertifisert for fabrikasjon i henhold til NS-EN-1090-2 standarden

NS-EN-1090-2 er en relativt ny standard for fabrikasjon av bygnings og last bærende stål konstruksjoner. Som en av de første i landet er Reime Agri nå sertifisert ihenhold til denne.