Det er sunt bondevett

Nytt bygg for kjøttfe på Toten

Skreddersydd passer best !

Jonas Ring på Kolbu tar i disse dager i bruk et nytt bygg for slakteproduksjon av storfe. Han har vært mye rundt og sett på ulike driftsopplegg, planløsninger og innredninger før han bestemte seg. Reime har i tett samarbeidd med Jonas utviklet nye innrednings detaljer og moduler inklusiv langsgående avstivninger mot kortvegg. En del spesielle ønsker er og løst og ivaretatt på en god måte.  Spaltearealet er delvis dekket med gummimatter av ulike typer.  Vi gratulerer Jonas og ønsker han lykke til med drifta.