Det er sunt bondevett

Nye Reime Eco spreder får gode skussmål

Bedre utnyttelse av nitrogen i gjødsla og liten investering

Den nye Reime Eco sprederen har nå vært i arbeid rundt omkring i landet. Den får gode skussmål. Den eksakte spredingen og mindre søl på plantene nevnes særskilt av bønder som har tatt den i bruk. Noen av disse har og kjørt med andre spredere for å sammenligne under ellers like forhold. 

Sprederen arbeider etter pendelsprinsippet og gir lav fart og store dråper. Grunnlaget for lavt N tap og bedre utntyttelse av gjødsla.  Samtidig er sprederen svært eksakt  uavhengig av tørrstoff innhold.  Ved 15 m spredebredde er overlappet kun 0,5 m ! Sprederpatenten er utviklet av en tysk bonde og ingeniør. Reime har inngått samarbeid og prøvd ut denne og på ulike vogner i 2014. Tilbakemeldingene har vært svært positive.  Den erstatter ikke direkte stirpespreder eller nedfeller, men er svært enkel og rimelig. Den kan gi mye gevinst i form av bedre N utnyttelse i forhold til kostnaden. Ikke minst og i forhold til andre typer bredspredere.