Det er sunt bondevett

Ferdig montert, klar til å feste og ta i bruk !

Reime monterer mest mulig ferdig på fabrikken og tester funksjon. Dette gir deg mange fordeler utover at det er rasjonelt og sikrer god kvalitet/funksjon. Mindre monteringsarbeid, plunder og heft på plassen