Det er sunt bondevett

Bite-Rite for griser

Bite-Rite aktiverer smågris og slaktegrisen, slik at uhensiktsmessig adferd som halebiting forebygges og begrenses.

Bite-Rite er utviklet basert på forskning som indikerer at grisen ønsker rene, elastikse materialer som de kan "synke tennene i". Forskning og praktisk erfaring har vist at kjeder, bowlingkuler og andre leketøy ikke beholder grisens interesse over tid. Bite-Rite har vist seg å redusere halebiting og stimulere gris til mer naturlig adferd.

  • enkel installasjon med kjetting
  • ingen gulvplass okkupert (henger fra taket)
  • ingen rengjøring nødvendig
  • reduserer aggressiv adferd
  • utskiftbare bite haler eliminerer tidkrevende utskifting av "hjemmesnekkrede" objekter
  • leveres komplett med opphengsstang, 4 bite haler og kjetting

 

Reime Agri selger 2 typer Bite-Rite

  • 1 type rød, beregnet for smågris
  • 1 type blå, beregnet for sugger/store slaktegris