Det er sunt bondevett

Reime gjødselport

Reime Agri leverer gjødselporter i breddene 260 cm og 300 cm, med høyde opp til 300 cm.

Portene er kjent for lang levetid ved normalt vedlikehold, og kan monteres på både nye og gamle bygninger. Ved installering av gjødselport uten pumpe, kan vi anbefale vår stengeport, som er ett rimeligere alternativ enn en port som er tilrettelagt for pumpe.

Eldre gjødselporter bør jevnlig kontrolleres, og det anbefales å skifte finerplater og pakninger etter en 10 - 15 års bruk. Reime Agri tilbyr utskiftningssett til våre gjødselporter, der platen er påmontert pakning og pakningslist, klar for montering på ramme. Viktig vedlikehold som kan bidra til å forhindre uønskete hendelser.

Ta gjerne kontakt for spørsmål om gjødselport og gjødselbehandlingsutstyr.

 

 

Brosjyre for gjødselport: 

Brosjyre for utskiftningsplater: