Det er sunt bondevett

Velkommen til Reime

Vi er landets største produsent av gjødselutstyr og innredninger til landbruk. Utstyr for næringsmiddelindustri er og en viktig del av virksomheten med selskapet NOFATEK A/S. Med lokalisering på Nærbø, Jæren er vi plassert midt i og del av et av Norges mest aktive miljøer for landbruk og næringsmiddelindustri.

Unik kompakt separator for husdyrgjødsel mm.

Reime inngår samarbeid med den tyske ingeniøren Josef Moosbauer i firma Moosbauer Separator, som er spesialist på separeringsteknikk

Les mer

ingressimg

Reime på plass hos A-K Westreng

A-K Westreng ny A-K forhandler og tilbyr nå Reime gjødselvogner, deler og utstyr

Les mer

ingressimg

Reime kvalitet, miljø og bærekraft

Reime har et sterkt praktisk fokus på kvalitet, miljø og bærekraft. Transport er en viktig del av dette. En stor andel av uttransport kg per km, til kunde skjer med containere og elektrisk drevet tog

Les mer