Om oss

Det startet i 1932 med en liten bygdesmie etablert av Jon Reime. I 1932 ble Tobias Obrestad tatt opp som kompanjong, og firmaet ble hetende Reime & Co AS.

Produktprogrammet utviklet seg med årene og husdyrinnredninger ble tidlig en meget viktig del av dette. Reime var tidlig en drivkraft for å levere rasjonelle og dyrevennlige løsninger til den norske bonden

I 1985 ble Erlands produksjonsvirksomhet og tilhørende produktprogram for husdyrhold, innlemmet i Reime. Erland startet og tidlig med innendørsmekanisering for landbruket. Og var særlig kjent for melkeanlegg, drikke utstyr/kar og produkter for gjødselhåndtering.

I 2013 ble NOFATEK i Stavanger overtatt og er et datterselskap. Reime Nofatek utvikler og framstiller utstyr for næringsmiddelindustri. Den spesielle teknologien for dosering og fylling av varme produkter er unik. 

Reime er i dag markedsledende innen de fleste segment man arbeider innenfor. Produktprogrammet spenner vidt og dypt og dekker di fleste husdyrslag utenom fjærfe. Utstyr for håndtering av gjødsel, slam, vann o.l. er en viktig del av tilbudet.

Moderne produksjonslokaler og fleksible produksjons celler utnyttes og for å betjene kunder innen næringsmiddelindustri, trafikk og miljø samt bygg og anlegg. Reime tilbyr meget konkurransedyktig produksjon av en rekke type stål konstruksjoner i galvanisert eller rustfritt, gjerne i kombinasjon med ulike plater av plast, tre eller strekkmetall.

Teknologiutviklingen går hurtig. I en stadig mer omskiftelig verden er rasjonell og bærekraftig matproduksjon stadig viktigere slik Reime ser det. Derfor investeres betydelige ressurser hvert år i utvikling av ny teknologi.

 Reime besitter topp moderne verktøy og kompetanse for konstruksjon, modellering, applikasjon og dokumentasjon

 Vi snakker norsk og er tett på kundene. Vi vet at godt fornøyde kunder kommer igjen og har høyest fokus hos oss. Det er sundt bondevett !


Aktuelt