Reime på plass hos A-K Westreng

A-K Westreng ny A-K forhandler og tilbyr nå Reime gjødselvogner, deler og utstyr.Reime gjødselvogner og utstyr tilbys nå  av A-K Westreng - Westreng Maskinforretning.  Dette betyr en vesentlig styrkning av tilbudet til kundene i området som og er et meget viktig husdyrområde. Westreng har en solid historie og meget høy landbruksteknisk kompetanse. Dette passer som hånd i hanske med Reime sitt omfattende program av utstyr som skreddersys til den enkeltes driftsforhold og behov.

Det er mye eldre utstyr fra Reime ute på gårdene. Reime lager og leverer i dag deler til utstyr som fortsatt er i bruk etter både 30-40 og 50 år. Kundene i området vil nå kunne få god lokal hjelp med Reime deler og komponenter hos A-K Westreng.


Publisert: 14.03.2020

Aktuelt