Det er sunt bondevett

Kontakt oss

ingressimg
Reime Landteknikk AS Lidenskapelige og kompetente folk. Tlf. 51561080

Midt og Nord

Jan Balseth, salg, tlf.46 88 90 22,   e post ; jba@rlteknikk.no

Geir Ekker, Sslg, tlf. 95 25 23 67,   e post; gek@rlteknikk.no

John Arne Skage, service, tlf. 90 73 20 39,  e post; jsk@rlteknikk.no

Ivar Jostein Dravland, service, tlf. 48 99 10 39,   e post; idr@rlteknikk.no

Per Morten Engum, service tlf. 90 95 41 71, e post; pme@rlteknikk.no

Jørn Ove Råstad, service tlf. 47 65 56 51,   e post; jro@rlteknikk.no

Per Egil Undersåker, salg ;   tlf. 92 63 59 22,  e post ; peu@rlteknikk.no

Morten Myhraas, service;  tlf. 93 01 93 91,  e post ; mmy@rlteknikk.no

Jørn Kvåle, salg & service;  tlf. 91 84 99 29,   e post;  jkv@rlteknikk.no

Oddvar Haltli, salg & service; tlf. 92 04 66 67,  e post;  oha@rlteknikk.no 

Arnt Inge Sørhaug, produktspesialist, e post; ais@rlteknikk.no

Øst

Kai Stein, A-K Traktorservice Gol, tlf. 41 67 65 44,    e post; kai@traktorservice.no

Håvard Amrud, salg & service; tlf. 47 46 54 49,   e post; ham@rlteknikk.no

Karl Daniel Ekker, produktspesialist; tlf. 97 10 17 81  e post; kde@rlteknikrk.no

Trond Vidar Syversen, salg & service, tlf. 99 26 77 81   e post; tsy@rlteknikk.no

Jan Terje Stubbom, Service , tlf. 99 71 33 73    e post; jstu@rlteknikk.no

Sondre Forseth, Service, tlf. 97 69 43 22    e post; sfor@rlteknikk.no

Stokke Landbruksteknikk A/S

 v/ Lars Didrik Didriksen tlf. 92 08 61 42

v/ Per Bjønnes 90 57 11 92

Vest

Idar Nedrebø, daglig leder,  tlf. 40 62 66 99  e post; ine@rlteknikk.no

Trond Lode, prosjektleder,  tlf. 93 01 93 87  e post; trond.lode@rlteknikk.no

Olav Slettebø, service , tlf. 93 01 93 85,   e post; osl@rlteknikk.no

Lars Ole Reve, service , tlf. 99 15 38 27,  e post; lre@rlteknikk.no

Gaute Håland , service, tlf. 93 01 93 83,  e post; gha@rlteknikk.no

Ragnar Frafjord, salg & service, tlf. 91 13 23 03,  e post; rfr@rlteknikk.no

Sondre Eide, salg & service, tlf. 91 78 19 60,  e post; sei@rlteknikk.no

Eriksen Service, Dag Eriksen, Førde,  tlf. 47 32 85 96 , e post; dag@salgogmontering.no

Hugo Aasen, service nord vest, gris, tlf. 91 70 95 76, e post, hugo@hellenes.as

Hoved nummer RL teknikk Tlf. 51561080