Det er sunt bondevett

Velkommen til Reime

Vi er landets største produsent av gjødselutstyr og innredninger til landbruk. Utstyr for næringsmiddelindustri er og en viktig del av virksomheten med selskapet NOFATEK A/S. Med lokalisering på Nærbø, Jæren er vi plassert midt i og del av et av Norges mest aktive miljøer for landbruk og næringsmiddelindustri.

ingressimg

Aktuelt om Reime Tulla småfegolv og dialog med Norges Bondelag

Har du Reime Tulla småfegolv og er usikker på dette ? Har du ikke benyttet deg av anledningen til å bestille passive sikringselement vederlagsfritt tilsendt? Ta kontakt med din forhandler eller Reime direkte på tlf. 51791900

Les mer

Gratulerer Fatland Ølen med nytt anlegg

Reime har levert innredninger og teknisk utstyr til den nye innslusingen av dyr til slakteriet

Les mer

Reime sauegolv, passiv sikring

Reime har nå klar en rekke nye passive sikringselement for sauegolv

Les mer